Bedenimizde görülen bazy hastalyklar ruhlarymyzda saklanylan hastalyklaryn küçük parçalarydyr.

 
 

Haksyzly?yn kar?ysynda susan dilsiz ?eytandyr.

 
 
Ynternete en çok nereden ba?lanyyorsunuz?
 •  Diger 
 •  Evden 
 •  Ynternet kafeden 
 •  Y? yerinden 
 •  


           
   
  Dikkat! tehlike, kendini bize farkettirmeden evimize bile girmi?, Sa?lykly olmak hepimizin hakkydyr, lütfen bilgilenin....
   
   
  Neden taksitle aly? veri? yapyyoruz? sabyrsyzmyyyz, yoksa acil ihtiyaç kategorisine giren ürünleri mi taksitle alyyoruz?...
   
   
  Tecrübenin faydalary:
  Bilinmeyen bir soruna kar?y önceden önlem alynabilir mi!...
   
   
  Syk syk kar?yla?tyryldy?y Newton gibi gençli?inde hiç bir ola?anüstülük yoktu. Tam aksine ö?renmesi ve konu?masy çok yava?...
   
   
  25 Aralyk 1642 tarihinde Woolsthorpe kentinde dünyaya gelen Isaac Newton fizi?in en önemli isimleri arasynda yer alyr....
   
   
  Yki ta? ustasyna ne yaptyklaryny sormu?lar. Birincisi "Ta? bloklar yapyyorum" derken, ikincisi "bir katedral in?a eden ekipte...
   
   
  Ersel ASLAN
  Erzurum Hâkimi

  Y?çi lehine yorum ilkesinin daha iyi anla?ylabilmesi ve açykly?a kavu?turulabilmesi...
   
   
  Uzmanlar tarafyndan yapylan ara?tyrmalara göre beynimiz yakla?yk bir milyar nörondan (sinir hücresi) olu?uyor.
  ...
   
   
  Aly?kanlyk ya en iyi hizmetçidir ya da en kötü efendi. N.Emmons

  Her zaman yapty?ynyzy yapmaya devam ederseniz herzaman aldy?ynyzy almaya devam edersiniz....
   
   
  Sahip oldu?umuz tüm kabiliyetlerde oldu?u gibi zekamyz da kullandykça ve zorladykça geli?en bir düzenektir Zeka; problem...
   
   
  Yapay zeka nedir?
  Bilgisayar yazylymlary dü?ünebilir mi? gelecekte insanlar gibi dü?ünüp çözüm ...
   
   
  Yunan filozofu. Do?um yeri olan Sisam Adasyndan MÖ 529'da Güney Ytalya'ya, Crotona'ya göç etti....
   
   
  Osmanly padi?ahlaryndan Yavuz Sultan Selim yapaca?y seferleri hep gizli tutarmy?. Yine böyle bir sefer hazyrly?y syrasynda ve...
   
   
  Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Harezmi, Özbekistan'da do?du. Do?um tarihi kesin olarak bilinmemektedir....
   
   
  ?OK kapatma sistemli, sessiz çaly?an ve hyzly dolmaly bir flotör olup konum kontrolüne gecikme ekleyerek tasarlady?ym bir modeldir....
   
   
  Geçmi?ten bugüne "Elektrik" alanyndaki bulu?laryn ve geli?meler sürükleyici bir öyküsüdür....
   
   
  1280 Ylk gözlük Ytalya'da yapyldy.
  1450 Johannes Gutenberg'in basky makineleri kitap üretiminde çy?yr açty. Bunun...
   
   
  Yenilik, giri?imcinin yeni zenginlikler sa?layan kaynaklary yaratmasy veya zenginlik yaratmak için mevcut kaynaklary...
   

  Bu sitenin Tasarımı ve Yazılımı Burhan Candaş'a aittir.